algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig, ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten.

EU-btw en -heffingen

Als u buiten het VK koopt, moet u BTW en invoerrechten aan de koerier betalen voordat u het product ontvangt.

Het BTW-tarief is momenteel afhankelijk van de plaats waar het product in de EU aankomt:

21% via Nederland
20% via Frankrijk

1. Inleiding

1.1 Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt die door Chameleon wordt beheerd (‘Chameleon’, ‘wij’ of ‘ons’). In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op clausules 8 (Toepasselijkheid van online materialen) en 12 (Aansprakelijkheid). Door op de knop “accepteren” onderaan deze algemene voorwaarden te klikken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en op onze website worden geplaatst.

1.2 Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, stemt u ermee in door onze website te gebruiken of deze te bezoeken, dat u wettelijk gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn op uw gebruik van of toegang tot onze website.

1.3 Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken en door goederen of diensten op onze website te bestellen, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

2 Verzending

2.1 We verzenden ALLEEN naar het factuuradres dat aanons is opgegeven via de betaalpagina.

2.2 Gratis koerier gegarandeerd de volgende werkdag levering op alle bestellingen van meer dan £ 79,00 (alleen vasteland VK)

2.3 Courier levering op de volgende dag (VK – handtekening vereist) – £ 5,99 per bestelling Gegarandeerd de volgende werkdag voor 17.30 uur voor bestellingen ontvangen vóór 16.30 uur

2.4 Koerier levering de volgende dag – Schotse Hooglanden en Noord-Ierland (handtekening vereist) – £ 19,95 per bestelling

2.5 Kanaaleilanden levering – £ 14,99

3 Producten en diensten kopen op onze website

3.1 Om een product of dienst te bestellen, moet u de bestelprocedures volgen die op onze bestelpagina zijn uiteengezet. Details van onze prijzen voor de producten en diensten en de betalings- en leveringsprocedures worden op onze website weergegeven.

3.2 Alle tijden of datums vermeld op onze website voor levering zijn slechts schattingen. Chameleon zal alle redelijke inspanningen leveren om goederen binnen de aangegeven tijd te leveren, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet leveren van goederen binnen die tijd.

3.3 U moet op het moment van bestelling met een creditcard of bankpas betalen. De prijs van een Product of Dienst is de prijs die van kracht is op de datum en het tijdstip van uw bestelling. We kunnen de prijs van een product of service wijzigen voordat u een bestelling plaatst. We proberen ervoor te zorgen dat onze prijzen op onze website correct zijn, maar de prijs op uw bestelling moet door ons worden gevalideerd als onderdeel van de acceptatieprocedure (zie clausule 3.4 hieronder). We zullen u informeren als de juiste prijs van een Product of Dienst hoger is dan die vermeld in uw bestelling en u kunt de bestelling annuleren en beslissen of u het Product of de Dienst al dan niet tegen de juiste prijs bestelt.

3.4 Chameleon heeft het recht om elke door u geplaatste bestelling te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, zullen we de acceptatie aan u bevestigen via online elektronische middelen (‘Bevestiging’) naar het e-mailadres dat u ons bij het bestellen hebt opgegeven. De bestelling wordt dan vervuld tegen de datum die in de bevestiging is vermeld of, als de bevestiging geen dergelijke datum bevat, binnen 30 dagen.

3.5 Als het door u bestelde product niet beschikbaar is, kunnen we u een vervanger van een vergelijkbare kwaliteit bieden tegen de prijs die dan van toepassing is (‘Vervangend product’) of uw geld terugbetalen.

3.6 U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt voor het kopen van goederen of diensten die door ons op onze website kunnen worden aangeboden, correct zijn, dat de creditcard of bankpas of elektronisch contant geld dat u gebruikt, van u is en dat er voldoende fondsen of kredietfaciliteiten zijn om de kosten van goederen of diensten te dekken. We behouden ons het recht voor om validatie van uw creditcard- of betaalpasgegevens te verkrijgen voordat we u goederen of diensten leveren.

4 Retourneren / annuleren

4.1 Product (en)

4.1.1 We zullen producten terugbetalen of ruilen tot 30 dagen na levering, op voorwaarde dat het product ongeopend is en in de originele verpakking zit.

4.1.2 Als u de verpakking hebt geopend om het product of de producten te onderzoeken, heeft u recht op terugbetaling zolang u ons binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering op de hoogte brengt van uw beslissing om het product / de producten te retourneren. de producten). U mag de product (en) niet hebben gebruikt, geïnstalleerd of gegevens / software ingevoerd. De producten moeten zich in een “als nieuwe” staat bevinden en worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking, samen met eventuele accessoires die bij de verpakking zijn ontvangen. Geheugenkaarten en softwareverpakkingsschijven moeten nog steeds worden verzegeld.

4.1.3 Als het product defect is, zijn de normale garantievoorwaarden van toepassing.

4.2 Product (en) verkocht met een installatie

4.2.1 U hebt dezelfde rechten (zoals hierboven) voordat het product (en) wordt geïnstalleerd.

4.2.2 Zodra het product is geïnstalleerd, is het niet mogelijk om het product te retourneren.

4.2.3 In het geval dat het product / de producten / installatie defect is, zijn de normale garantie- / servicevoorwaarden van toepassing.

5 wijzigingen aan website

5.1 We behouden ons het recht voor om elk aspect van onze website of de inhoud of diensten die er via beschikbaar zijn, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, inclusief uw toegang daartoe. Tenzij expliciet vermeld zijn nieuwe functies, waaronder nieuwe inhoud en / of de verkoop van nieuwe producten of diensten, onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

6 Informatie die u verstrekt

6.1 Het volgende is van toepassing op alle informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een registratie- of bestelproces:

6.1.1 U machtigt ons om persoonlijke informatie te gebruiken, op te slaan of anderszins te verwerken die op u betrekking heeft en die u identificeert, inclusief maar niet beperkt tot uw naam en adres, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om de diensten te leveren die beschikbaar zijn via onze website door ons of onze onderaannemers. Als u Producten of Diensten via onze website verkrijgt of ervoor kiest om producten of diensten te kopen, kunnen we informatie verzamelen over uw koopgedrag en als u ons persoonlijke correspondentie zoals e-mails of brieven stuurt, kunnen we deze informatie verzamelen in een specifiek bestand voor u ( tezamen zullen de verschillende in deze paragraaf en in paragraaf 7 uiteengezette doeleinden worden aangeduid als ‘de Doelen’). Alle door ons verzamelde informatie zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘Persoonlijke informatie’.

6.1.2 U moet ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt nauwkeurig en volledig is en dat alle bestel- of registratiegegevens (waar van toepassing) uw juiste naam, adres en andere gevraagde details bevatten.

6.2 Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u in met de verwerking en openbaarmaking van de persoonlijke informatie voor de doeleinden. U stemt er ook mee in dat de doeleinden kunnen worden gewijzigd om ook ander gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie op te nemen na kennisgeving aan u door middel van een kennisgeving op onze website, die u regelmatig moet controleren. Als u een deel van uw persoonlijke informatie wilt bekijken of wijzigen, moet u ons een e-mail sturen op info@thechameleongroup.co.uk.

7 Online privacypraktijken

7.1 Uw recht op privacy is belangrijk voor ons

7.2 We streven ernaar een billijk evenwicht te vinden tussen uw persoonlijke privacy en ervoor te zorgen dat u de volledige waarde haalt uit het internet en andere producten en diensten die we mogelijk aan u kunnen aanbieden.

7.3 We zijn volledig geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en zorgen ervoor dat we voldoen aan alle bescherming die de Act u biedt. Meer informatie over de wet is te vinden op internet op www.dataprotection.gov.uk.

7.4 In sommige delen van onze website vragen wij u om informatie te verstrekken waarmee wij uw sitebezoek kunnen verbeteren of u na uw bezoek kunnen beantwoorden. Dit houdt in dat u ons feedback geeft via het contactformulier of wanneer u een online enquête invult die we van tijd tot tijd kunnen aanbieden. Wanneer u dit doet, vragen wij u om ons uw naam, e-mailadres en andere persoonlijke informatie te geven die nodig is om de diensten aan u te leveren. Met betrekking tot online nieuwsbrieven kunt u zich op elk gewenst moment afmelden.

7.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor toekomstige e-mailberichten, ondersteuning, kennisgeving van nieuwe producten of nieuwe versies, algemene correspondentie over de producten en correspondentie die op u betrekking kunnen hebben. Als u liever geen toekomstige marketing-e-mails van ons ontvangt, laat het ons dan weten via e-mail op info@thechameleongroup.co.uk.

7.6 De informatie die u verstrekt, wordt gebruikt om uw klantrelatie met ons te ondersteunen en om bestellingen die u bij ons plaatst voor goederen of diensten uit te voeren. We behouden ons het recht voor om uw informatie buiten onze bedrijfsgroep over te dragen als we het geheel of een deel van ons bedrijf verkopen en om uw contactgegevens door te geven aan geselecteerde derde partijen waarvan wij denken dat ze u goederen of diensten kunnen aanbieden die interessant kunnen zijn voor u.

7.7 Als u zich zorgen maakt over de privacy van uw creditcard of van kaartgegevens, raden we u aan uw bestelling elektronisch te plaatsen zonder creditcard of van kaartnummer en een verkoper neemt contact met u op om deze informatie te verkrijgen.

7.8 We hopen dat u, zodra u de maatregelen begrijpt die we nemen om veilige transacties en privacy te waarborgen, en de stappen die u zelf kunt nemen, net zo tevreden zult zijn over de veiligheid van uw transactie- en bestelinformatie als wij.

7.9 Onze website gebruikt cookies (hieronder gedefinieerd) om uw bezoek te verbeteren. Als u geen cookies wilt accepteren, moet uw webbrowser zo zijn geconfigureerd dat u op de hoogte wordt gesteld en / of cookies worden geweigerd.CookiesMessage die door een webserver aan een webbrowser wordt gegeven. Het bericht wordt vervolgens door de browser opgeslagen in een tekstbestand met de naam cookie.txt. Elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, wordt dit bericht teruggestuurd. Het hoofddoel van een cookie is om gebruikers te identificeren en hun bezoek te personaliseren door webpagina’s voor hen aan te passen, bijvoorbeeld door hen bij naam te verwelkomen bij hun volgende bezoek aan dezelfde site.

7.10 Informatie over de Data Protection Act 1998 staat ook op de website van de Information Commissioner op www.dataprotection.gov.uk.

8 Toepasselijkheid van online materialen

8.1 Tenzij anders aangegeven, worden de materialen die op onze website zijn gepubliceerd uitsluitend voor uw privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik gepresenteerd.

8.2 Onze website wordt beheerd en beheerd door ons vanuit onze kantoren in Colchester. Wanneer inhoud die op de website wordt gepubliceerd door derden wordt geleverd, begrijpt u dat wij de inhoud ervan op geen enkele manier controleren of onderschrijven. Alle inhoud die wordt aangeboden door derden die niet zijn gelieerd aan of anderszins met ons zijn verbonden, wordt te goeder trouw gepubliceerd, maar wij aanvaarden (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of anderszins van dergelijke inhoud (ongeacht of deze is gepubliceerd of offline) en het gebruik van dergelijke inhoud, behalve voor inhoud die rechtstreeks betrekking heeft op producten of diensten die u bij ons koopt. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik van onze website en het gebruik van alle informatie die erop staat.

8.3 We hebben onze uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat onze website voldoet aan de Britse wetgeving. We kunnen echter niet beweren dat de materialen op onze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten het Verenigd Koninkrijk.

8.4 Chameleon geeft geen garanties, expliciet of impliciet, dat het beschikbaar stellen van de Producten of Diensten in een bepaald rechtsgebied buiten het VK is toegestaan onder toepasselijke niet-Britse wetten of voorschriften. Dienovereenkomstig, als het aanbieden van de Producten of Diensten of een deel ervan in uw rechtsgebied of aan u (vanwege nationaliteit, verblijfplaats of anderszins) verboden is, worden die Producten en Diensten niet aan u te koop aangeboden. U accepteert dat als u buiten het Verenigd Koninkrijk woont, u zich ervan moet overtuigen dat u de producten en / of diensten op wettige wijze kunt kopen. Chameleon aanvaardt geen aansprakelijkheid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor alle kosten, verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de aankoop of poging tot aankoop van de Producten of Diensten door personen in rechtsgebieden buiten het VK of die genomineerd zijn voor of beheerders van burgers, ingezetenen of onderdanen van andere landen.

9 Auteursrecht en toezicht

9.1 De inhoud van onze website wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten. De eigenaar van deze rechten is Chameleon of andere externe licentiegevers. Alle product- en bedrijfsnamen en logo’s die op onze website worden vermeld, zijn de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars, inclusief ons. U kunt materiaal van onze website downloaden met als enig doel om een bestelling bij Chameleon te plaatsen of onze website te gebruiken als winkelhulpmiddel. U mag echter op geen enkele manier of op welke manier dan ook materiaal of informatie op onze website wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video , berichten, code en / of software zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve waar uitdrukkelijk uitgenodigd om dit te doen, bijvoorbeeld om een test of vragenlijst in te vullen.

10 gekoppelde sites

10.1 Chameleon doet geen enkele toezegging over andere websites waartoe u via onze website toegang kunt krijgen of die naar onze website kunnen linken. Wanneer u een andere website bezoekt, begrijpt u dat deze onafhankelijk is van Chameleon en dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid van die website. Bovendien betekent een link naar een andere site niet dat Chameleon de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of aanvaardt en niet aansprakelijk is voor verlies of schade veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een andere website of bron. Eventuele zorgen met betrekking tot een externe link moeten worden gericht aan de websitebeheerder of webmaster.

11 Beschikbaarheid van onze website

11.1 We zullen proberen onze website beschikbaar te stellen, maar kunnen niet garanderen dat onze website continu of zonder onderbrekingen zal werken of foutloos zal zijn en kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de onbeschikbaarheid ervan. U mag niet proberen de goede werking van onze website te verstoren en, in het bijzonder, u mag niet proberen de beveiliging te omzeilen, te manipuleren, te hacken of op andere wijze een computersysteem, server, website, router of ander internet te verstoren. aangesloten apparaat.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Wij beloven dat voor elk Product dat u via onze website koopt:

12.1.1 we hebben het recht om het Product aan u te verkopen;

12.1.2 het Product zal overeenkomen met de beschrijving die we u hebben gegeven;

12.1.3 het Product zal van voldoende kwaliteit zijn; en

12.1.4 is geschikt voor elk ander doel waarvoor u het hebt gekocht en u hebt Chameleon vóór aankoop op de hoogte gebracht van dit doel en Chameleon heeft u niet meegedeeld dat het product niet geschikt is voor dat doel; niet verkocht als zijnde geschikt voor een bepaalde toepassing of voor gebruik onder specifieke voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. We beloven ook dat elke Service die we aan u leveren met redelijke vaardigheid en zorg zal worden geleverd.

12.2 Wij sluiten alle andere uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of aantekeningen uit met betrekking tot de Producten, Diensten, onze website of enige informatie of dienst die via onze website wordt aangeboden.

12.3 We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat alle materialen en informatie die op onze website worden gepubliceerd juist zijn, maar houd er rekening mee dat alle materialen en informatie op onze website worden aangeboden op een ‘as is’-basis.

12.4 Met betrekking tot de aankoop van Producten en Diensten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig indirect of gevolgschade of schade, of voor enig verlies van gegevens, winst, inkomsten of zaken (direct of indirect), hoe dan ook veroorzaakt, zelfs indien te voorzien. In omstandigheden waarin u verlies of schade lijdt die voortvloeit uit of verband houdt met het bekijken, gebruiken of uitvoeren van onze website of de inhoud ervan, anders dan als direct gevolg van de aankoop van producten of diensten, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor dit verlies of deze schade ( behalve waar we nalatig zijn geweest) hetzij door onnauwkeurigheid, fouten, weglatingen of enige andere oorzaak en hetzij door Chameleon of onze personeelsleden, agenten of enige andere persoon.

12.5 Als we om welke reden dan ook jegens u aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat u voor het betreffende product of de betreffende service hebt betaald. Deze limiet is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid die wij kunnen hebben voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

12.6 U bent ervoor verantwoordelijk dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om onze website te gebruiken en compatibel is met onze website. U begrijpt ook dat wij niet kunnen en niet garanderen dat al het materiaal dat beschikbaar is om te downloaden van onze website vrij zal zijn van infecties, virussen en / of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen heeft. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer.

12.7 De beperkingen en uitsluitingen in deze clausule hebben geen invloed op uw niet-uitsluitbare wettelijke rechten en zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

13 Garantie

13.1 Thinkware garandeert de oorspronkelijke koper voor de volgende periode vanaf uw aankoopdatum tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Als dit apparaat niet binnen de garantieperiode naar behoren functioneert, zal Thinkware het product naar eigen goeddunken vervangen of repareren. We kunnen een functioneel equivalent gebruiken, vergelijkbaar (als het model niet meer leverbaar is of niet meer op voorraad is), gereviseerde, gereviseerde, gereviseerde, tweedehands of nieuwe producten of onderdelen.

Main Dash Cam-eenheid in doos gekocht op of vóór01/05/2018: 12 maanden
Main Dash Cam-eenheid in doos gekocht na01/05/2018: 24 maand
iVolt en alle accessoires: 12 maanden
MicroSD-kaart:6 maanden

13.2 De garantie van een camera-eenheid wordt gevolgd via het serienummer.
De garantie van 24 maanden is alleen beschikbaar voor aankopen via officiële wederverkopers.
OPMERKING: Garantiekaarten voor de Dash Dash Cam-eenheid blijven 12 maanden geldig tot nader order.

13.3 Als service vereist is
Als uw apparaat niet correct werkt, vraag dan eerst na bij de winkel waar het oorspronkelijk is gekocht om te zien of er hulp kan worden geboden. Neem contact met ons op als uw apparaat niet meer werkt en u denkt dat uw apparaat voldoet aan de criteria voor vervanging of reparatie van de garantie.

13.4 Wat deze garantie niet dekt
Als het apparaat niet is gekocht bij een erkende Thinkware-dealer.
Apparaatstoring als gevolg van normale slijtage, misbruik, gebrek aan onderhoud, ongevallen, aanpassing, aanpassing of reparatie door een onbevoegde persoon of entiteit.
Producten die worden gebruikt in combinatie met ondersteunende en / of randapparatuur die niet is geleverd of anderszins is gecertificeerd door Thinkware voor gebruik met het product of enige schade aan de producten of aanvullende en / of randapparatuur als gevolg van dergelijk gebruik.
Thinkware is niet aansprakelijk voor schade (eigendommen, zaken en / of indirecte schade), verlies of corruptie van gegevens om welke reden dan ook, productschade of persoonlijk letsel als gevolg van ongevallen of natuurrampen.
Thinkware Dash Cam neemt video op van voertuigongevallen en slaat deze op. Het garandeert echter niet dat alle ongevallen worden geregistreerd. Ongevallen met een lichte impact die niet voldoende is om de impactdetectiesensor te activeren, worden mogelijk niet geregistreerd.

13.5 De in dit artikel 13 geboden garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

14 Algemeen

14.1 We kunnen onze rechten en plichten onder deze algemene voorwaarden op elk moment toewijzen, noveren of uitbesteden.

14.2 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op onze website plaatsen, waarna al het gebruik van onze website onder die versie valt. U moet de algemene voorwaarden op de website regelmatig controleren.

14.3 Deze algemene voorwaarden vormen samen met een eventuele bestelbon en eventuele instructies voor de betaalmethode de volledige overeenkomst tussen u en Chameleon. U erkent dat u deze overeenkomst niet bent aangegaan op basis van enige garantie of vertegenwoordiging door Chameleon of een andere persoon en dat u afziet van enig recht op schadevergoeding / ontbinding dat u mogelijk hebt wegens een verkeerde voorstelling (anders dan een frauduleuze verkeerde voorstelling) die niet is opgenomen in de algemene voorwaarden, bestelbon en instructies voor de betaalmethode.

14.4 Als een bepaling of voorwaarde van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt of wordt verklaard, is die voorwaarde of bepaling deelbaar van de andere voorwaarden en wordt deze geacht te zijn verwijderd.

14.5 Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van onze website zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving en u dient zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbank.

14.6 Noch u, noch Chameleon kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van enige verplichting jegens de ander als gevolg van oorzaken buiten uw respectieve redelijke controle.

14.7 Indien een van beide partijen enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze overeenkomst niet uitoefent, houdt dit geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

15 kennisgevingen

15.1 Alle kennisgevingen worden gedaan:

15.1.1 aan ons via e-mail op info@thechameleongroup.co.uk; of

15.1.2 aan u op het e-mailadres of postadres dat u tijdens een bestelproces verstrekt. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen wanneer een e-mail volledig is ontvangen (of anders op de volgende werkdag als deze op een weekend of een feestdag op de plaats van ontvangst is ontvangen) of 3 dagen na de datum van verzending.

16 Vervanging

16.1 Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden en bepalingen die eerder van toepassing waren op het gebruik van onze website en / of de verkoop van de producten en services.